PRODUKTER & TJÄNSTER
 
 

I dialog med våra kunder uppfyller vi, i all vår verksamhet, deras behov och förväntningar på de produkter och tjänster vi erbjuder


 
Fördelarna med fogfria golvbeläggningar

Hygien

Våra golv är täta och uppfyller stränga nationella och internationella krav på hygien och elavledning. Det gör dem lämpliga även för de mest krävande applikationer som finns inom exempelvis livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrin.

Kvalitet

Våra golv är extremt tåliga, högkvalitativa härdplastsystem som kan skräddarsys för att möta i princip vilka krav som helst vad gäller kemikaliebeständighet, slitstyrka och liknande. Resultatet är en skyddsbeläggning som du kan lita på, år efter år.

Lättstädat

Våra golv ger ytor som är lätta att rengöra. Även om du behöver en mer strukturerad yta, för exempelvis halkskydd, så är golvet fortfarande lätt att städa och underhålla.

Estetik

Våra golv finns i många tilltalande färger. Du kan även skapa mönster i beläggningen, t ex ditt företags logotyp. Din fantasi sätter gränserna.

Snabb installation

Våra golv installeras i dina lokaler utan större produktionsstörningar. Beroende på förutsättningarna behöver inte installationen ta mer än ett par dagar i anspråk (t ex öven en helg)

Förlängd livlängd

Om ditt golv så småningom slits ned, kan det lätt återställas till nyskick med ett relativt enkelt renoveringsarbete.

Bättre arbetsmiljö

Med alla fördelar sammantaget ger våra golv mer funktionella arbetsytor och en trevligare arbetsmiljö.