OM INDUFLOOR

Någon du kan lita på

 

Indufloor är ett modernt entreprenadföretag med hög kompetens. Vi har sedan starten 2004 etablerat oss som en trygg och flexibel samarbetspartner, dit kunderna gärna återvänder.

Personalstyrkan hos oss består av engagerade medarbetare med såväl bred kompetens som god utbildning och långvarig erfarenhet av byggbranschen. Här finns både yrkesskickliga hantverkare inom golv och byggbranschen. Vi ser gärna att våra medarbetare växer med sina uppgifter och får ett allt större ansvar. Gemensamt för oss alla är att vi är lyhörda för våra kunders önskemål och krav.

Hög kvalité

Indufloor är ett modernt entreprenadföretag med hög kompetens. Vi har sedan starten 2004 etablerat oss som en trygg och flexibel samarbetspartner, dit kunderna gärna återvänder. Personalstyrkan hos oss består av engagerade medarbetare med såväl bred kompetens som god utbildning och långvarig erfarenhet av byggbranschen. Vi ser gärna att våra medarbetare växer med sina uppgifter och får ett allt större ansvar. Gemensamt för oss alla är att vi är lyhörda för våra kunders önskemål och krav.

Tack vare vår flexibilitet och våra inarbetade kontakter med byggare, underentreprenörer och materialleverantörer, kan vi erbjuda det stora företagets möjligheter men det lilla företagets personliga bemötande. Du köper de delar av vår kompetens som du verkligen behöver. Vi kommer gärna in tidigt i projekten för att kunna tillföra så mycket av vår helhetskompetens som möjligt. För oss är ett ömsesidigt förtroende med våra kunder av yttersta vikt. Därför växer projekten ofta fram i nära samarbete mellan dig och oss.

Vi vill vara en självklar samarbetspartner för våra kunder. Därför är vi noga med att jobba mot samma mål som kunden. Redan i början av ett samarbete ser vi till att eventuella risker i projekten elimineras så tidigt som möjligt genom en tydlig dialog. Vi ser till att lagar och myndighetskrav efterlevs, även när det gäller arbetsmiljön för vår egen personal.

Helhetslösningar

Indufloor jobbar med en stor spännvidd av projekt. Vi erbjuder flera olika entreprenadformer, från mindre ombyggnadsarbeten, till omfattande totalentreprenader med fast pris. Den största delen av vår verksamhet handlar om Golv-projekt. Vi har gedigen erfarenhet av estetiskt och funktionella golvbeläggningar för Publika miljöer, Industriella miljöer samt Parkeringshus. Inte sällan får vi uppdraget att vara med och förändra olika miljöer där kundens personal ska kunna fortsätta med sina ordinarie arbetsuppgifter samtidigt som vi är inne och jobbar.

Indufloor jobbar mot professionella beställare. Bland kunderna finns bland annat byggledningsfirmor, fastighetsbolag samt statliga myndigheter och kommuner. Merparten av våra uppdrag kommer också från regelbundet återkommande beställare, vilket vi ser som ett gott betyg. Det stora förtroendet från återkommande uppdragsgivare, gör att vi lär känna våra kunder och leverantörer väl. Eftersom vi dessutom oftast använder samma underentreprenörer, lär alla inblandade i projekten även känna kundernas krav och outtalade önskemål. Samtidigt betraktar vi givetvis varje projekt som unikt. Tillsammans med kunderna anpassar vi lösningarna efter aktuella behov.